Příběh jednoho malého semínka - rostlina pro tělo a duši

Člověk a půda. Již od věků jsou jeden součástí druhého. Všechny organismy na Zemi vznikly z půdy a živí se jejími plody. Naše tělo je Země. Veškerý život na této Zemi je závislý od půdy, vody, slunce a vzduchu. Člověk a půda. Nebude půda, nebude život.

Proč miliony lidských duší každoročně tíhnou intuitivně k půdě

a pečují o svoji zahrádku?

Člověk a půda – mnoho trnů v rukou, odřené prsty, polámané nehty, nekonečné okopávání, pěstitelské neúspěchy, armáda škůdců, nekonečně mnoho nemocí, pálava slunce, rozmáčená půda, zničená úroda, moře času a dřiny, to jsou starosti a strasti zahradníka. No nic z toho nás neodradí.Člověk a půda

Tak rád se člověk hraje se zemí, tak rád má její vůni, pociťujíce při tom její nekonečnou lásku a dobro z ní sálající.

Tak moc se těší na vycházející klíčky vzešlé ze země, kde nedávno zasel malinká semínka s láskou a pokorou. Tak velmi si přál, aby mu vzešla a on se mohl kochat pohledem na ně a sbírat plody své vášně utkané z jejích útrob.

Živit se plody nasycenými nejen minerály, vitamíny, vlákninou, enzymy, étery ale i tou malou částkou vesmíru, který do sebe rostlina nasála z vyzařování planety.

Ten kousek vesmíru, který pojme ta maličká rostlina a promění ji na překrásný plod. Každý rok, tak jak se husy vracejí z dalekých zemí, do země svých předků, aby na svět přivedli své mladé, tak i zahradník v téže době, se svým nářadím a s kapsičkou semen, přichází na půdu svých předků, aby je zas a znovu zasel do země, a aby opět a zas pocítil to spojení se Zemí, s Bohem a sám se sebou.

Člověk a půda

Jako když ptáci zpívají, že už je čas, čas vyrazit a spojit se s ní


Čas zasít nové plody do klína přírody.

Protože z ní jsme stvořeni a do ní jsme zas navráceni.

 Pečujme o ni s láskou, protože nám byla svěřena do péče.

My jsme její děti, děti této Země a ať kdokoli a jakkoli se snaží naše duše odtrhnout od ní, ať ví, že nikdy se mu to nepodaří.

Ať láska a mír vládne ve vašich duších a ať láska a mír se převtělí do této Země.

Ať každý den vítáme s pokorou a s radostí, a ať každý den pro nás slunce svítí.

Na Zemi je tak mnoho druhů trav, rostlin, bylin, ptáků, hmyzu, motýlů a živočichů, no člověk je jen jeden, ale každý z nás je jedinečný.

Člověk a půda

Člověk a půda

Vychovávejme naše deti s láskou a úctou k přírodě a k všetkému živému

Protože oni jsou naše světlo a naše budoucnost.

Udržujme pro ně tuto nádhernou planetu a rozmanitost tohoto světa, abychom se jednou nestyděli před nimi za své činy.Člověk a půda

Dnešní, moderní člověk dokáže nemožné s prostředky moderní vědy, techniky a znalostmi. Stačí jen najít tu správnou cestu.

Cestu poznání, zkušenosti a nové světlé budoucnosti.

Ale nezničme si přitom vlastní hřiště.

Pěstujme rostliny s láskou a s respektem k přírodě a ke všemu živému.

Je jen na nás, bratři a sestry, jak naložíme s darem, který jsme dostali a jak naučíme žít naše děti. Vybudujme si spolu krásný svět, kde naše děti budou žít v překrásném ráji.

Člověk se umí do ráje vrátit, jen musí najít cestu pro něj vytvořenou, která mu ty dveře otevře. A ta cesta jsi ty sám. Ta cesta je v tvém nitru, proto nikdo a nikdy nezastaví tvoření tvé a touhu tvou, která dřímá tam hluboko v tvé duši.

Všem lidem dobré vůle, majíce rád vše živu, přeji hodně pěstitelských zážitků v roce 2021