Jak pečovat o svou půdu. Kdy přidávat hnojivo a v jakém množství? Jaké máme pH půdy? Je naše půda těžká, lehká nebo jílovitá? Drží se v ní voda, nebo naopak voda rychle odtéká.

Jak pečovat o svou půdu?

Než se rozhodneme sázet rostliny, zkontrolujeme zda je daná půda pro ně vhodná

 • Při pozorném zkoumání rostlin rostoucích v půdě, můžeme zjistit co půdě chybí a o jaký druh půdy jde.
 • Pokud tuto techniku ​​neznáme, můžeme si dát udělat rozbor půdy a podle toho pak postupovat.
 • Záleží také na tom, zda půda dříve byla hnojena umělými hnojivy a zda na ní byly použity herbicidy. Co se nachází v jejím okolí a zda mohou k nám mohou prosakovat z okolí chemické látky z okolních polí a pozemků.
 • Na vyčištění půdy od pesticidů a jiných chemických látek použijeme výluh z vermikompostu, protože je to čistý organický produkt, který obnovuje a detoxikuje půdu.
 • Abychom vytvořili v půdě zdravou mikrofloru, dodáme půdě mykorhizní houby obsažené v produktu SYMBIVIT. Tyto houby se napojí na kořeny rostlin, přičemž budou čerpat živiny z půdy a podporovat rostliny, nebo můžeme použít produkt Trifender s houbou Trichoderma asperellum, která stimuluje růst rostlin, přičemž vyvinuté mikroorganismy dokážou generovat vyšší odolnost vůči patogenům, ohrožujících rostliny a vůči znečištění životního prostředí. Úspěšně zvyšuje rezistenci rostlin proti houbovým chorením.
 • Pomocí dalších organických bakteriálních hnojiv obohatíme ztracenou půdní mikroflóru. NovaFerm Multi je kapalné hnojivo na přirozené zvýšení výnosu, obsahující Azotobacter spp., Azospirillum spp., Bacillus licheniformis, Bacillus Megaterium, Bacillus subtilis, které se vyznačuje vlastností vázání dusíku. Jeho použitím dojde ke zlepšení půdní aktivity, zvýšení biologického života v půdě, obnově struktury půdy a v neposlední řadě ke zvýšení úrodnosti. Toto hnojivo přizpůsobuje pH půdy dle potřeby rostlin.pôda

Jak moc je půda zhutněna po těžkých mechanismech a předchozím hospodaření?

 • Jak moc je chráněna před vysušováním a erozí?
 • Kde se zdržuje voda po roztátí sněhu a po deštích?
 • Pokud na některém místě stojí každoročně delší dobu voda a nemáme možnost ji přesměrovat jinam, zvažme v těchto místech vybudování přírodního jezírka. To nám bude později sloužit k zavlažování naší zahrady, nemluvě o prospěšnosti jezírka pro udržení zdravé zahrady.
 • Jak hluboko je podzemní voda?
 • V závislosti na výšce podzemní vody se rozhodneme, jaké dřeviny je na těchto místech možné sázet.
 • Důležité je i to, zda sázíme na humózní orné půdě, na svahu, těžké jílovité půdě nebo lehké písčité půdě. Typ půdy můžeme zčásti změnit, ale není to otázka pouze jednoho roku.
 • Podle toho pak určíme, kde a jaké rostliny můžeme vysadit na daném pozemku a jaký typ zahrady si založíme.

V podstatě se nám prvotní investice do půdy vrátí ve formě úrody, menší spotřebě vody, zvýšením odolnosti rostlin vůči škůdcům a nemocem, a tím menšímu použití biologických a organických postřiků na rostlinstvo.

Jak pečovat o svou půdu? Řídíme se pravidlem – čím silnější rostliny, tím menší pravděpodobnost napadení nemoci a škůdci.

 

NOVAFERM MULTI BAKTERIÁLNÍ PŮDNÍ HNOJIVO. Obohacuje půdní mikrofloru. Zvyšuje a zpřístupňuje množství dusíku, draslíku a fosforu. Přizpůsobuje pH půdy dle potřeby rostlin. Zvyšuje odolnost a zdraví rostlin.

 

ČMELÁK ZEMNÍ PRO OPYLOVÁNÍ Opylování, které je klíčem k vytváření plodů je obvykle prováděno hmyzem nebo se děje pomocí jiných mechanických prostředků.