Ježek východní – Erinaceus roumanicus, žije na celém území České republiky. Na celém našem území se vyskytuje i ježek tmavý – Erinaceus europaeus.

Ježek východní patří mezi malé živočichy s délkou těla 15 až 32 cm. Hmotnost ježka závisí především od sezony. V zimě může dosahovat až 2 kg, ale na konci zimního spánku má již pouze necelých 400g. Na zádech má 5000 až 7000 bodlin s délkou 2-3 cm.

V případě nebezpečí nebo pádu se svine do klubíčka, a tím ježek chrání zbytek svého Ježek východnítěla.

Bodliny tlmí náraz a zároveň ho chrání před predátory. Končetiny má krátké a zadní robustní. 

Charakteristické jsou pro něj velké oči, tmavá srst kolem nich a široké uši, díky kterým má výborný sluch. Nosem otáčí i na strany a má vynikající čich, jelikož právě ten mu pomáhá v noci najít potravu.  

Ježek vede osamělý způsob života, přičemž je aktivní především po setmění a v noci 

Rád hnízdí poblíž lidských obydlí, v zahradách, sadech, parcích, na okrajích polí a lesů. Ukrývá se v zemi nebo mezi kořeny vývratů a taky v hustém porostu. Jako úkryt mu může posloužit dřevěná debnička s otvorem anebo kus roury a prostá kupa větví zasypaná opadaným listím, ve kterém si může vytvořit hnízdo. Ideálně v rohu zahrady na odlehlém a tichém místě. 

Ježek je velmi dobrý plavec. vzhledem na možnost ochrany bodlinami si ježek může dovolit pohybovat se hlučně- při pohybu tedy obyčejně dupe, fučí a suští. 

Konzumuje především housenky, hmyz, žížaly a šneky. Někdy i vajíčka ptáků, ještěrky, ale taky hady, hlodavce anebo mrciny a plody rostlin. Denně spotřebuje 150 až 200 g potravy. 

Ježek východní je velmi odolný vůči živočišným jedům, může jíst i jedovatý hmyz, nemá problémy se žihadly včel, vos a je částečně imunní vůči hadímu jedu. Konzumuje taky ovoce a nepohrdne ani potravou určenou našim domácím mazlíčkům. 

Ježek východní – na konci léta se připravuje na přezimování

Právě tou dobou spotřebuje mnohem víc potravy, jeho hmotnost rychle roste a to i dvojnásobně v průběhu tří týdnů. 

Ježek východníMnoží se od března do června a narodí se mu obyčejně 2 až 7 potomků, a to po 40 dnech gravidity. Mláďata jsou 2 týdny od narození slepé. Jejich oči se otevírají po 14 dnech a brzo pak následují svoji matku na lov, přičemž navzájem komunikují pískáním. 

Ve skutečnosti je ježek počas spánku v hibernaci. Zpomaluje se mu dýchání a tělesná teplota se mu zníží na 2 až 6°C. Následně se pak přepne na automatickou regulaci teploty a pokouší se vyrovnat teplotní ztráty tak, aby vnitřní teplota neklesla pod bod mrazu, co by bylo pro něj smrtelné. 

V zimě se ze spánku budí v případě, že je venkovní teplota delší dobu vyšší než 10°C. V případě, že dojde k náhlému oteplení v lednu, ježek se může probudit a spotřebovat při tom spoustu energie. Tím mu klesnou tukové zásoby pro zbytek zimy. 

Spouta ježků umírá na cestách, protože po teplém dešti žížaly vylézají ven, kde je ježci mohou snadno ukořistit. 

Jaká je funkce ježka v ekosystému?

Přirozeným nepřítelem ježka jsou lišky, jezevci a dravé ptactvo. Dožívají se věku 5 až 6 let.

Ježek zkonzumuje hodně hmyzu a právě proto je v ekosystému užitečný. Svým apetitem a vycházkami v noci dokáže vyčistit zahradu od mnoha škůdců. například ve Velké Británii je to oblíbený pomocník při ničení škůdců v zahradách. Ochránci zvířat povzbuzují lidi, aby pro ně stavěli bezpečné domečky. 

V případě, že najdeme ježka přes den, může to znamenat problém. Obyčejně se úplně zdraví ježci v denních hodinách skrývají, proto si před chytáním ježka nasaďte rukavice, jelikož vás může bodnout anebo kousnout. 

Jestliže vypadá zdravě a je živý, můžeme ho nechat tam, kde byl nalezen, jelikož se v jeho bezprostřední blízkosti mohou nacházet mláďata, které bez matky nepřežijí. 

Jestliže ježka nalezneme na nebezpečném místě, na stavbě, u dálnice, na silnici, přeneseme ho zpátky do nejbližší bezpečné zelené zóny. Ak se ale zdá, že potřebuje pomoc, je lepší umístit ho do krabice naplněné novinovým papírem anebo dřevěnou hoblinou, kterou je možné zakrýt. Jestli je venku už chladno, můžeme k němu umístit láhev s teplou vodou zabalenou do ručníku. Tma a teplo mu vhovují.

Kdy ježkovi pomoct?

  • jestliže najdeme ježka volně pobíhat počas dne 
  • jestliže nalezneme mládě bez matky a sourozenců 
  • jestliže vypadá zraněný (zlomenina- z té se dovede rychle zregenerovat) 
  • jestliže tahá své zadní nohy, může mít problémy s páteří anebo s nervy
  • jestliže se zamotá do síťky nebo do provazu
  • jestliže do října nedosáhl 600 g minimální hmotnosti, která by mu umožnila přežití zimního spánku: v tomhle případě je ho třeba vzít na teplé místo, nakrmit a nedovolit mu usnout 

Ježek východní- po doléčení ho vrátíme zpátky do volné přírody 

  • jestliže ho najdete v hnízdě a vypadá zdravý, nechte ho
  • jestliže najdete osamělý úkryt s mláďaty, nezasahujte. Samička pravděpodobně loví poblíž
  • jestliže matka opustila mláďata, kontaktujte veterináře, který vám může poskytnout informace o tom, jak se o ně postarat