Příběh jednoho malého semínka – jak to všechno začíná? Na počátku bylo slovo. V tom slově se skrývala informace. Ta informace byla oděná do skořápky a v té skořápce se skrýval kód. Kód, který je uchováván dodnes. Stále tatáž informace tkví v tom maličkém zázraku, někdy sotva viditelném, vyskytujícím se v různých tvarech, barvách a velikostech.

Příběh jednoho malého semínka – jak to všechno začíná?

Kolik informací se skrývá v tomto jediném maličkém semínku?

Jak dokonalé je toto malé zařízení po věky věků uchovávající tu samou informaci? Ta informace je neměnná. Ať se svět točí jakkoliv. Po miliony let se toto maličké semínko nezměnilo. Stále z něj roste tatáž rostlina. Rostlina stejných tvarů, barev, velikosti a chutí plodů.

Příběh jednoho malého semínka

Nic na světě nedokázalo změnit informaci do něj, na začátku, vloženou. Vše je předem dáno. Je to jeden velký program.

Program, který někdo předem určil a naplánoval. Vložil kód, jak ta rostlina bude růst, kdy vyklíčí, jaké budou její květy, jakých tvarů budou její plody, jak budou chutnat ,a jak často bude plodit.

Určil její velikost, věk a účel. Nicméně, k tomu, aby semínko mohlo vyklíčit je potřeba, aby se spojilo se všemi elementy.

Všichni zahradkáři vědí, že bez půdy, vody, vzduchu a slunce, semínko nikdy nevyklíčí.

Příběh jednoho malého semínka – Kdo je pátý element?

Tím elementem je člověk – živá bytost. Vždyť právě pro něj jsou vytvořena tato maličká semínka, dodávají mu kyslík, potravu, potěšení, radost a poskytují mu domov.

Vždyť jaký smysl by měla na Zemi květinka, kdyby ji neměl kdo pohladit, kdo se z ní potěšit? K čemu by rostla, kdyby z ní neměl nikdo na světě užitek? Pro koho by rostla? Jen tak, beze smyslu?

Nic na světě se neděje bez příčiny. Vše, co se na světě děje, má určitý důvod. Nač by na světě rostla jablonka, kdyby neměl kdo jíst její plody. Nikdo by se nepotěšil z jejích jablek, z jejich chuti, či vzhledu.

Nikomu by nepřinesla užitek. To by nedávalo smysl. Proč by rostly stromy v lesích, kdyby nevytvářely kyslík a nedávaly plody ostatním živým bytostem žijících v lesích.

Vše se vším souvisí a vše má svůj význam

V semínku se skrývá obrovská informace. Bez té informace by rostlina nikdy nevyrostla. Ta informace je neměnná. Totéž semínko, tatáž rostlina, dá stejné semínko a opět a zas s toutéž informací. Jaký skvělý je tento mechanismus.

Pouze jediná bytost na této ZEMI, má možnost změnit informaci skrývající se v něm. Tou bytostí je člověk. Pouze on Příběh jednoho malého semínkamá moc změnit její vzhled, chuť, velikost, tvar a odolnost. Ano, člověk už zašel dost daleko na to, aby se uměl takto s přírodou zahrávat. Otázka zní. Dosáhli jsme opravdu touto změnou lepšího výsledku než u původního druhu? Kolik původních druhů rostlin, jejichž plody denně užíváme ještě rostou na této ZEMI v nezměněné formě?

Člověk takto vytvořil mnoho hybridů, a přitom stále více se vzdalujících od původního druhu. Proto je třeba vyhledávat a uchovávat tyto původní druhy pro další generace zahrádkářů.

Ve světě vzniká mnoho semenných bank, které se snaží tato semínka uchovávat. Na internetu najdeme banky, které nám umožní půjčit si od nich semínka, které dalším rokem jednoduše vrátíme zpět ze semen, které sebereme už ze svých nových rostlin.

Tyto banky umožňují všem zahrádkářům také nabídnout svá semena pro uchování, výměnu a zapůjčení. Ačkoli ve světě je pár společností, které se snaží právě tyto semínka ze světa vymazat a místo nich nám vnucuje svá GMO semena, která nejsou schopny reprodukce. Tato semínka jsou odkázána na člověka. Přesněji na firmu, která je vlastní.

Příběh jednoho malého semínka - jak to vše začíná?

Příběh jednoho malého semínka – jak to vše začíná?

Je přímo vysloveně posláním vás, milí zahrádkáři, kteří pěstujete rostliny pro své potěšení, pro blaho své rodiny a pro potěšení okolí, uchovávat tyto rostliny. Na světě je již velmi málo původních míst, druhů rostlin a živočichů. Svět se mění a my s ním, a spolu s námi i tato semena.

Je snadné něco změnit, ale je velmi těžké vrátit to zpátky

Stejně jako neumíme vrátit čas, neumíme vrátit vyhynulý druh, ani vrátit zpět pozměněnou informaci. Předpokládám, že lidé kteří zahradničí, ať už na balkoně, na okně, na zahrádce nebo v zahradě, pěstují tyto rostliny, ne pro byznys, ale pro své potěšení. Pěstování se věnují proto, aby nakrmili svou rodinu zdravými, chutnými a původními plody. Proto ani nepočítám s tím, že vy, milí zahrádkáři, budete používat chemické prostředky, nebo jiné chemické látky na hubení plevelů nebo škůdců.

V následujících článcích se nebudeme zabývat tím, která chemikálie je na co vhodná. Vždyť to by ani nemělo žádný význam. To můžeme jít rovnou do jednoho z potravinových řetězců a koupit si tam tento chemický koktejl. Řekneme si i proč je to tak.

Ekočlovek

Príbeh jedného malého semiačka – ako to všetko začína?

V tomto seriálu se budeme věnovat pěstování rostlin původních druhů, původním způsobem, s přidáním nových pomůcek a metod, bez použití chemických látek.

Vždyť nakonec už máme dost jedů ve vzduchu, který dýcháme, ve vodě, kterou pijeme, v zemi, na které žijeme a také před sluncem se už musíme občas chránit. Proto nebudeme již dále přilévat benzín do ohně. Tento seriál není určen pro chemiky. Je určen pro ty, kteří si váží naši ZEMI a vědí, že právě počínaje od sebe dokážou změnit tento svět. Děkuji vám, milí zahrádkáři, zato, co děláte pro tento svět a pro tuto ZEMI. Přeji vám, abyste měli dost sil a odhodlání v tomto vašem krásném a užitečném tvoření. Ať nikdy a nic nezastaví vaše tvoření.

Motto: „Je jen na tobě, dítě moje, co necháš vyklíčit v sobě. Do tebe zasel jsem touhy mé.“

Čti také: Příběh jednoho malého semínka – rostlina pro tělo a duši