Škodcovia rastlín

Můra bavlníková – jak identifikovat a bezpečně se biologicky zbavit housenky můry bavlníkové bez použití toxických postřiků a chemických prášků!

 

Můra bavlníková – Helicoverpaarmigera je jedním z nejvíce destruktivních hmyzích škůdců napadajících kukuřici

Je také známá tím, že se ráda zavrtá i do jiné plodové zeleniny, polních plodin, květin a ráda si pochutná i na salátu.

Dospělé housenky velikosti 4 až 5 cm jsou výrazně pruhované a liší se barvou, od světlezelené nebo růžové až po hnědou. Čím jsou starší, tím jsou tmavší. Dospělí jedinci jsou aktivní v noci a mají matné šedohnědé, až žlutohnědé zbarvení. Na vnějším okraji mají tmavší pás.

mušt

Můry mají rozpětí křídel přibližně 4 cm. Přes den se skrývají v nejbližší vegetaci, ale mohou být občas viděny, i jak se živí nektarem.

Poznámka: Dospělé můry jsou dobří letci, jsou schopné letět na dlouhé vzdálenosti. Každoročně migrují z teplých jižních oblastí zpět do severních států. V teplejších zimách dokáže část kukel přežít i na našem území.

Jaký je životní cyklus můry bavlníkové?

mušt

V oblastech, kde tento hmyz přezimuje, kukly přežívají zimu v půdě. Dospělé můry se objevují kdekoli od časného jara až do pozdního léta a to v závislosti na teplotě. Uloží svá vejce jednotlivě do klasu, nebo do jiných částí rostlin.

Každá samička může snést až 3000 vajec, z nichž se za 2-10 dnů vylíhnou mladé housenky. Když se housenka objeví, postupuje přímo až do špičky, kde se stává dospělým jedincem do 3-4 týdnů.

Můra bavlníková je extrémně kanibalistické povahy a má tendenci omezit počet larev až na jednu v jednom klasu. Obvykle se vyvinou tři generace můry bavlníkové za sezónu, ale v teplejších oblastech Evropy mohou vytvořit i 6 generací za rok.

Poškození rostlin můrou bavlníkovou

mušt

Poškození obvykle začíná v stéble kukuřice, kde můra vkládá svá vajíčka. Rozsáhlé poškození často brání kukuřici vytvořit špičku. Larvy často zničí kompletně celá stébla před opylením. Výsledný plod je zdeformovaný a náchylný k plísním a onemocněním. Většinou je napadena vrchní třetina klasu.

Každý rok se, při pokusech zabít housenky můry bavlníkové, použije velké množství pesticidů na komerčních obilných polích. Odpad z těchto postřiků přispívá ke kontaminaci podzemních vod, zatímco postřik sám decimuje užitečný hmyz. Geneticky upravená kukuřice, z niž každá firma vyrábí vlastní pesticidy, byla vyvinuta již s přihlédnutím na tohoto škůdce.

Můra bavlníková – jakou biologickou ochranu použít?

Plán integrované ochrany proti škůdcům, který se zabývá škůdcem Helicoverpa armigerana ve všech třech vývojových stádiích, je nejlepší způsob pro pěstitele kukuřice, jak proti ní bojovat. Protože jsou to velcí cestovatelé, je potřeba být i nadále ostražití. Pokud jste předchozí sezónu byli v boji úspěšní, ještě to neznamená, že se při prvním oteplení zase nevrátí.

Jak předcházet napadení můrou bavlníkovou?

 • Orba po sezoně pomůže odkrýt kukly a vystaví je větru, počasí, ptákům a dalším dravcům.
 • Zapojit do práce kuřata? Po sklizni je nechte sbírat housenky z vaší půdy. Sledování jejich práce může být velmi zábavné!
 • Nepoužívejte pesticidy, protože ty zabíjejí všechen užitečný hmyz. Právě naopak, vysaďte a podporujte kvetoucí louku v okolí, nebo květní pásy v okolí pole, které naopak právě tento užitečný hmyz přitáhne na vaše pole a v neposlední řadě i další opylovače.
 • Pokud máte podezření, že vaše půda skrývá mnoho kukel můry bavlníkové, při menší ploše zkuste použít hlístice Steinernema feltiae do vlhké půdy v dostatečném předstihu.

  Jakou biologickou ochranu zvolit?

 • Před setím použijte půdní hnojivo Novastar Basic, které má vliv na půdní škůdce.
 • Použijte feromonové pasti a stanovte si hlavní letové období pro můry. Můry většinou létají pod rouškou noci.
 • Sledujte signalizaci na naší stránce v kategorii Signalizace škůdců nebo na stránce SRS-u.
 • Při prvním náletu můry bavlníkové použijte vosy Trichogramma. Ty zničí vajíčka můry bavlníkové. Při větší ploše můžete použít i leteckou aplikaci.

Můra bavlníková – biologická ochrana počas vegetačního období

 • Kontrolujte pravidelně stébla, či v nich nenajdete larvy, anebo vajíčka.
 • Použijte listové hnojivo FerrumOil nebo listové hnojivo BorOil, které mají nepřímý vliv i na jiných savých a žravých škůdců.
 • Zaměstnejte užitečný hmyz, jako jsou parazitické blanokřídlí – Virchichneumon monostagon, D. carboarius,
 • Ophionobscurus, Apantelesrubicrus a jiný hmyz z čeledi blanokrídlových. Tyto všechny se živí vajíčky a malými larvami.
 • Ale pozor při používání pesticidů, protože všechny tyto blanokřídlí jsou náchylné i na malá množství pesticidů.
 • Použijte biologický postřik Lepinox plus na bázi Bacillus thuringiensis a to jednou týdně s prospěšnými bakteriemi.
 • V poslední řadě použijte biologický postřik Spintor a pokračujte jednou týdně dokud třásně úplně nezhnědnou.
 • Všechny produkty jsou povoleny pro ochranu rostlin v ekologickém zemědělství.