Prečo pestovať ekologicky?

Proč pěstovat ekologicky? Protože ekologické pěstování je založeno na spojení přírody a člověka, tak jak ho OTEC stvořil. Jde o navrácení starých zvyků a obyčejů, kdy ještě člověk komunikoval se ZEMÍ s úctou a s respektem.

Proč pěstovat ekologicky?

Ekočlovek vychází z přesvědčení, že MATKA je ZEMĚ, kde OTEC zasel sémě a tomu všemu napomáhala LÁSKA.

Proč pěstovat ekologicky
Obklopujíce všechno živé. NOVÝ ČLOVĚK má možnost vrátit lásku a úctu k ZEMI.

Je nepřípustné chemicky hnojit a postřikovat. Ničit tím spodní vody, mikroorganismy žijící v půdě, hmyz žijící na povrchu a nakonec tím zničit  sami sebe.

Ať už jezením plodů takto vypěstovaných, pitím znečištěné vody, či dýcháním znečištěného vzduchu.

 

Jak na to?

Půda  je základ úspěchu

Půdu je třeba pravidelně mulčovat, vytvářet kompost, pěstovat zelené hnojivo a snažit se doplňovat minerály. Je

Proč pěstovat ekologicky třeba sledovat, jaké byliny a trávy rostou na pozemku a podle nich dokázat určit, co právě půda vytváří.

Je známo, že půda umožňuje růst právě těm druhům plevelu, kterou potřebuje pro své zelené hnojení. Vždyť půda je živý organismus. Koneckonců, pokud půdu necháme ležet ledem, sama se dá dohromady.

Ona sama velmi dobře ví, jaké rostliny použít na zelené hnojení a po určitém čase je odpočatá a v plné síle.

Dokáže si sama vytvořit potřebné látky a doplnit si živiny. Samozřejmě, má k tomu zástup pomocníků: krtků, žížaly, různé půdní houby, bakterie a mikroorganismy.

Ale my, zahradníci, jí můžeme tyto látky dodávat a udržet námi pěstované rostliny ve skvělé formě, ve které budou

odolávat škůdcům a chorobám.

Jak se říká: ve zdravém těle – zdravý duch, a to platí i o zemi. Proto je třeba nechat půdu z času na čas odpočinout, střídat různé plodiny a snažit se doplnit jí ztracené živiny, ale nezapomínat přitom vrátit stále o trošku víc, než jsme vzali.

Ve zdravé zemi, zdravá rostlina. Právě proto je zdravá a úrodná půda klíčem k úspěchu v pěstování plodin a vytváření zdravého ekosystému. Rostlina potřebuje ke svému vývinu výživu a tu získává právě z půdy. Čím vyrovnanější poměr a dostatek živin, tím silnější rostlina nám vyroste.

Proč pěstovat ekologicky? Vytvořme zdravý ekosystém

Proto je nutné zachycovat dešťovou vodu, starat se o ptáky a dravý hmyz. Zúrodňovat půdu a zvelebovat prostředí kolem nás. Vysazovat kolem pozemku stromy a keře původně u nás žijící, které zajistí úkryt pro ptáky, plazy, obouživelníky a užitečný hmyz. Tito pomocníci se nám později pomohou starat o vyvážený prostor.

K citlivým rostlinám je třeba vysazovat jejich ochránce a takto držet na uzdě nežádoucí hmyz a živočichy, ohrožující daný druh rostlin.

Proč pěstovat ekologickyTakhle chránit a zároveň podporovat jejich růst, neboť vycházíme z přesvědčení, že rostliny se dobře cítí ve společnosti určitých druhů rostlin, podporujících jejich růst a odpuzujících škůdce.

Vytvářet harmonii, kde vše se vším souvisí. Snažit se napodobovat samočinné fungování přírody.

Samozřejmě, je nezbytné vybrat si zdravý a silný sadbový materiál s přihlédnutím na klimatické podmínky dané lokality. Je nezbytné rostlinám a prostoru neustále naslouchat a umět ho pozorovat.

Je nesmyslné snažit se pěstovat rostliny, které nejsou vhodné pro daný druh půdy, dříve, než ji na to dostatečně připravíme.

My jsme ti zahradníci, ale MATKA příroda je náš největší zahradník

 

Nesnažit se proti ní bojovat, ale pečovat o ni, milovat a neustále zdokonalovat. Jako malíř, kreslíce na své plátno. Jako sochař, tvarujíce a vytesávajíce sochu z kamene. Snažíc se dospět do stadia, kdy zahrada se stane co nejvíce samostatná, obdarující nás plody a její krásou.

Ekologické poľnohospodárstvo