„Půda je „tvůrčí materiál“ pro většinu základních životních potřeb. Tvoření začíná hrstkou prachu.“

WILLIAM A. ALBRECHT

Jak tedy o ni správně pečovat a jaké je správné hnojení?

Co je půda a jak si jí představujeme?

pôdne horizonty

Pôdne horizonty, pôda

Ještě v dobách, kdy půda nebyla závislá na chemických složkách a mechanickém obrábění, byla půda posvátná. Její hnojení nebylo chemické. Půda byla Matka Země, nazývaná i Gaia.

Co si představíme pod pojmem půda? Vrstva země – hnědá, suchá, tmavá, vlhká, drobivá, zrnitá … asociací je mnoho. Když do půdy na vaší zahrádce začnete rýt rýčem, zjistíte že má mnoho vrstev. Tyto vrstvy nazýváme i půdní horizonty.

Rozeznáváme tři horizonty. Horizont A, B a C. Horizont A představuje humus, B představuje eluviácia a C představuje naši mateční horninu. Matečná hornina je pro nás tak velmi důležitá jako je např. srážková voda.

Podle typu mateční horniny dělíme půdy klasicky na jílovité, pískové, vápencové atd.

Každý z nás má v zahrádce určitý typ půdy. Jak se o ni budeme tedy starat?

Herbicidy, pesticidy si nepomůžeme, ale naopak naší zemi uškodíme. Půda je jako krev, která proudí v našich tělech. Pokud je krev v našem těle čistá a bez toxinů, naše tělo bude zdravé a my budeme doslova zářit. Totéž platí i pro rostliny. Pokud rostlina žije ve zdravé půdě, nemůže být přece nemocná. Zahradník, který svou půdu neusmrtí, ale naopak oživí, může s obdivem sledovat jako jeho květiny září a výsledkem jeho péči budou krásné a zároveň chutné plody. A právě to můžeme dosáhnout našimi ekologickými hnojivy.

V tomto případě je použití půdních organismů na místě. To co víme udělat my, je že jim podáme pomocnou ruku v podobě zvířecích hnojiv, kompostu, střídáním jednotlivých plodin a mulčováním.

Hnojivé látky

Jak říká jedna stará zahradnická moudrost: „Hnojivo není světec, ale dokáže zázraky.“

Hnojit můžeme minerálními, organickými hnojivy a kompostem.

Předtím než se rozhodnete pro určitý typ hnojiva, měli byste si uvědomit, že hlavní starostí zahradníka nebo zahrádkáře je to, aby jeho půda byla co nejživější. Správné hnojení nám k tomu jen dopomůže.

 Hnojení minerálními hnojivy

Minerální hnojiva jsou vyráběny z dusíkatých hnojiv např. (Dusíkaté, fosforečné, draselné nebo vápenaté).

Pojďme se podívat na to nejznámější, a tím je NPK. Toto průmyslové třísložkové hnojivo obsahuje tři nejdůležitější složky jako jsou: dusík, fosfor a draslík. Většina solí NPK velmi okyseluje půdu. Klasické NPK jak jej známe, půdě život nedodává.

Špeciální hnojiva, které doporučuje Ekočlověk

Naše novinky určené na ekologické hnojení jsou  Guanito, Italpollina a Tribú. Jsou to organicko-minerální hnojiva. Jejich výhoda spočívá v postupném uvolňování prvků, snížením ztrát vyplavováním dusíku, snížené aplikaci hnojiv a zlepšení rozpustnosti kovů (Fe, Mn, Zn).

Sušený drůběží hnůj – Italpollina. Je vynikající pro semena, květy a plody. (Rajčata, kukuřice, květák, dýně.)

Organické hnojivo s maximálním množstvím fosforu – Guanito. Fosfor je potřebný pro vývoj květů, semen a ovoce.

Zúrodňovač půdy(hnůj) – Tribú.Zvířecí hnůj je výborný i na vývoj listů, stonků a keřů.

Co tak se rozhodnout pro snazší a ekologičtější varianty dostupné na našem e-shopu.