Obaleč jablečný se nachází ve všech světových pěstitelských oblastech jabloní. Obaleč jablečnýCydia pomonella  je považován za jednoho z nejničivějších škůdců jabloňových sadů.

Obaleč jablečný – Jak ho rozpoznat?

Dospělí jedinci obalečů jsou šedohnědé můry s rozpětím křídel 15-20 mm. Na konci křídel mají čokoládovou skvrnu na obou stranách. Přes den je ale létat neuvidíte, jelikož jsou to noční letci. 

Samička klade vajíčka a z nich se líhnou růžové alebo smetanově bílé larvy. Housenky s hnědými hlavami, které jablká navrtávají přímo do jádra. Při vrtání chodbiček vytláčají hromady výkalů, které sa zhromážďují kolem vstupního otvoru.  Poškození znižuje trhovou hodnotu ovoce a dělá ho nevhodným pro lidskou spotřebu. 

Mezi další hostitelské druhy obaleče jablečného patří hrušeň obecná- Pyrus communis, meruňka obecná- Prunus armeniaca, ořešák královský- Juglans regia a další ovocné stromy. 

Obaleč jablečný – Životní cyklus

Plně vyvinuté larvy přezimují pod volnou kůrou anebo v půdě pod opadaným listím v ovocných sadech. Na jaře se larva zakuklí. Imága se líhnou v květnu, následně se páří a samičky kladou vajíčka. 

V době kvetení jabloní se začínají objevovat můry obalečů a kladou na listy a větvičky po 50 a

ž 60 vajíčkách. jedna samička dovede naklást až 120 vajíček po dobu jednoho až dvou týdnů. Kladení vajíček probíhá v podvečerních hodinách v případě, že je teplota minimálně 16°C.

Hned jak se larvy vylíhnou, krmí se na listech. Následně se pak začínají zavrtávat do plodů. Larvy se krmí tŕi týdny apak hledají vhodné místo pro zakuklení. Ročně vyprodukují po dvě generace. Poslední dobou se ale v jižních částech krajiny začíná objevovat i třetí generace obalečů. 

Jak se proti němu biologicky bránit?

  • Na začátku jara zeškrábat uvolněnou kůru stromů, abyste odstranili přezimující larvy.
  • V malých sadech a zahradách je vhodným způsobem ochrany sběr a likvidace napadených plodů.
  • Jestliže to teploty dovoli, můžete na půdu kolem stromu, kmen a větší větve nastříkat parazitické hlístice Steinernema feltiae v produktu Entonem, které s účinností na 60 až 90% zničí přezimující obaleče v půdě
  • Použijte feromonové lapače na určení doby náletu obalečů, abyste určili dobu páření a mohli tak včas zasáhnout vhodným biologickým postřikem. Protože larvy tráví pouze krátký čas před zavrtáním na listech, je třeba zasáhnout v přesný čas. Po zavrtání do plodu už přípravek Lepinox plus nemá účinnost vůči obalečům. 
  • Nejčastěji používaným postřikem je bakterie Bacillus thuringiensis ssp. Kurstaki v přípravku Lepinox plus, který je účinný proti larvám motýlů (Obaleč jablečný – Cydia pomonella, obaleč záhradní – Argyroploce variegana, bekyně zlatořitnáEuproctis chryssorhoea, běkyně velkohlavá – L. dispar, bourovec prsténčivýMalacosoma neustrium, přástevník americký,Hyphantria cunea, Píďalka podzimníOperophtera brumata) a to nejen na ovocných dřevinách.
  • Proti obaleči jablečnému můžeme v sadech použít i vosu Trichograma (především druh Trichogramma evanescens), který klade vajíčka do vajíček škodců a v nich se dále vyvíjí. Prodává se pod názvem Trichoplus -Trichograma proti housenkám.
  • V krajném případě je možné použít SpinTor, který obsahuje účinnou látku spinosad. Je to přírodní produkt získaný fermentační činností bakterie Saccharopolyspora spinosa, která se běžně vyskytuje v půdě. SpinTor působí jako požerový a kontaktní insekticid. Ale pozor, jelikož SpinTor není selektivní, ničí i ostatní živočichy, opylovače a včely. Proto jej v žádném případě nepoužívejte přes den. Podobně i Lepinox plus působí jen v době, kdy ještě obaleč není zavrtaný v plodech. 
  • Tip pro zahradkáře: na jaře pŕipevněte na strom kousky lepenky, aby se tam mohli případně obaleči zakuklit. Lepenku pravidelně kontrolujte a případné kukly zneškodněte.